English / Russian

Teknoloji ve Kalite

Yatırımlarıyla ülkenin üretim gücüne etkin katkılar sağlayan Harput Holding, teknoloji ve kalite yönetiminin şirket işleyişinin tüm safhalarında etkin kullanımının öneminin bilincindedir.

Bünyesinde bulunan tüm şirketlerde sektörel yenilikleri takip ederek uygulamaya geçiren, kendini yenileyerek ve teknoloji ile kaliteyi kurumsal bir ayrıcalık konumuna getirerek büyüyen Harput Holding, şirketler arasındaki bilgi akışının en verimli şekilde sürdürebileceği bir ağ sistemi kurmuştur. Zaman, maliyet, enerji ve işgücünden tasarruf eden bu sistem sayesinde bilgi trafiği maksimum faydayla yürütülmektedir.

Tüm şirketlerinde bilgisayar destekli üretim programlarının kullanıldığı holdingde, üretim kaliteleri de fabrikalarda sürekli sürdürülen araştırma geliştirme çalışmaları sayesinde her zaman teknolojinin ve zamanın bir adım ötesinde durmaktadır.

En son teknolojik gelişmelerin takibi ve bu doğrultuda gerçekleştirilen yatırımlar ile bu gelişmeleri uygulamaya geçirmede zaman kaybetmeyerek holding yapısında yer alan tüm şirketler bilgi çağını yakalamışlardır.

Uygulamaya soktuğu modern teknolojilerle uluslararası kalite standartlarına ulaşan Harput Holding şirketlerinin nihai hedefi her zaman müşteri memnuniyeti olmuştur. Bu öncelik sayesinde bünyesindeki şirketlerin tümünde aynı enerjiyle başarıyı yakalamıştır ve her biri kendi sektöründe deneyimli, dünya standartlarına erişmiş seçkin markalar haline gelmiştir.

Copyright 2017 Harput Holding Yeni Yalova yolu 12. km Ovaakça Bursa - Türkiye